Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

770-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP