Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Η Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας, προϋπολογισμού 74.152,00 ευρώ με ΦΠΑ για το
έτος 2018.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρα 10:30 π.μ., που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 28/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ

Α.Ο.Ε. 122-2018 ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP