«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

Έργα, Προκηρύξεις / Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση τμημάτων υφιστάμενων χωμάτινων αγροτικών οδών των Δ.Ε. Ληλαντίων και Δ.Ε. Ν.Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων, απαραίτητων για τις ανάγκες κυκλοφορίας των αγροτικών δραστηριοτήτων των εκτός σχεδίου περιοχών, αλλά και των
πέριξ οικισμών της πόλης της Χαλκίδας και αποσκοπεί στην βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου κατά τόπους και σε τμήματα αυτού, με εργασίες κυρίως οδοστρωσίας 3Α, υπόβασης πάχους 0,10μ επιφάνειας 19.802,00μ2 και βάσης πάχους 0,10μ επιφάνειας 39.690,00μ2, και μικρών ποσοτήτων ασφαλτικών επιστρώσεων πάχους 0,05μ επιφάνειας 1088,00μ2, με ασφαλτική προεπάλειψη επιφάνειας 1081,00μ2, και τσιμεντοστρώσεων αντιολισθηρού δαπέδου επιφάνειας 112,90μ2.

Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 34 ΚΑΙ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΚ: 34133 ΧΑΛΚΙΔΑ
Κωδικός NUTS: EL642 ΕΥΒΟΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: filippos.kozionas@dchalkideon.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimoschalkideon.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Φίλιππος Κοζιώνας
Τηλέφωνο: 2221355143
Φαξ: 2221035000

ΑΠ_Ο.Ε. 350-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΓΕΝ. -ΕΙΔ. ΣΥΓΓΡ. ΥΠ

ΕΤΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛ

ΣΑΥ

Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP