Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/7/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 06 Ιουλίου 2021 και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ανάκλησης αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 05/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

3. Περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 73.953,60 ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2021”, σύμφωνα με την 180/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

4. Περί έγκρισης 1ου ΠΡΑΚΤΙΚOΥ (δικαιολογητικά συμμετοχής – οικονομικές προσφορές) της δημοπρασίας του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: Υποέργο: «Αποκατάσταση Γηπέδου Ποδοσφαίρου και Αποδυτηρίων Βασιλικού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 08 & 09-08-2020» του έργου «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ‘ΘΑΛΕΙΑ’) στις 8 και 9/8/2020» προϋπολογισμού 750.000,00€ (με ΦΠΑ).

5. Αίτημα για την έγκριση δαπάνης του Υποέργου: «Έκτακτη ανάγκη μίσθωσης μηχανημάτων λόγω χιονοπτώσεων».

6. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

7. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

8. Περί έγκρισης απαλλαγής ως υπολόγου του Χ.Ε. προπληρωμής Δ1/2021.

9. Περί έγκρισης απαλλαγής ως υπολόγου του Χ.Ε. προπληρωμής Δ2/2021.

10. Περί Άσκησης Ανακοπής – Αίτησης Αναστολής και Προσωρινής Διαταγής.

11. Παροχή Εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου.

12. Παροχή Εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP