Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί έγκρισης πρακτικού Νο 2 της δημοπρασίας του έργου ”Επισκευή – κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων ”
2. Παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις)
3. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
4 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή υποχρεώσεων ΔΗΚΕΧ
5. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 1005/2018 Αγάπη Βελισσαρίου

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP