Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 21/2/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024

Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Αναβάθμιση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού με Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας» προϋπολογισμού 199.959,25€ με Φ.Π.Α., απόφ. διακήρυξης: 266/2023 (ΑΔΑ: ΨΦΘ7ΩΗΑ-ΖΒΛ), αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 226183,

2. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, H/Y και εκτυπωτές) Εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων” σύμφωνα με το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 250/01-08-2023,

3. Περί έγκρισης 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»,

4. Περί έγκρισης διαγραφής-μείωσης βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6733/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

5. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.6735/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

6. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.6741/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

7. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6742/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

8. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6763/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

9. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6764/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

10. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6765/13-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

11. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7205/15-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

12. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7216/15-2-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP