Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23/1/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024

Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 9:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν.5056/2023,

2. Περί κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων,οικονομικού έτους 2024,

3. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για 2 έτη, εκτιμώμενης αξίας 2.053.986,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την 294/2023 απόφαση Ο.Ε.,

4. Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού με τίτλο.: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (tablets για wallet, H/Y και εκτυπωτές) Εκσυγχρονισμού ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων” σύμφωνα με το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0», απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 250/01-08-2023,

5. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας» κατά τέσσερις (4) μήνες, από 16-01-24 μέχρι την 16-05-2024,

6. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου Αρμά»,

7. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Επισκευή συντήρηση και νέες κατασκευές αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»,

8. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δροσιάς»,

9. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης που αφορά το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Δήμου Χαλκιδέων για την «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.554.600,00 € με Φ.Π.Α.,

10. Περί έγκρισης Πρακτικών για την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 1319/22-06-2022 και 2820/02-12-2022 συνεχιζόμενων συμβάσεων του πρώην Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορούν τις προμήθειες με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών του Δήμου Χαλκιδέων»,

11. Περί έγκρισης άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής,

12. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό συμβουλο (5 υποθέσεις),

13. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό συμβουλο (3 υποθέσεις),

14. Περί αποδοχής της Πρόσκλησης με Κωδικό : ΔΡΑΣΗ 16931/25-10-2023 Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ” με Τίτλο : “ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ” του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση Έργου (Υποέργου) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα”, στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με την Χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU»

15. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος – ανάπλαση (άξονα επί των Λεωφόρων Ελ.Βενιζέλου και οδού 28ης Οκτωβρίου)»,

16. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Βελτίωση και Ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης, από κόμβο Δάριγκ έως κόμβο Αγίου Στεφάνου (Ι.Κιαπέκου),

17. Περί έγκρισης διέλευσης δικτύων στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου «Ανάπτυξη υποδομών και δικτύων οπτικών ινών Fiber to the home (FTTH) σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας – FTTH XALKIDA A.,

18. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Τρανσέρα», Τ.Κ. Καλοχωρίου – Παντειχίου, Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»,

19. Περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων,

20. Περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων,

21. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

22. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

23. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

24. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

25. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο),

26. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων,

27. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017 (από αναβολή).

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΕΝΗ Σ. ΒΑΚΑ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP