Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 24/4/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και τεχνικού προγράμματος,

2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ. Λουκισίων»,

3. Περί έγκρισης διοργάνωσης του Δήμου Χαλκιδέων ως θεσμικός διοργανωτής στο «Δ.Ε.Η. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2024»,

4. Περί έγκρισης δωρεάς χρωμάτων για το βάψιμο του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ,

5. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 48599/2-4-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18330/17-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16176/5-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

8. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17773/15-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

9. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18549/19-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18550/19-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18551/19-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18637/19-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα για τοποθέτηση πάγκων και τελάρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17469/12-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία περιπτέρου για τη διεξαγωγή Πασχαλινού bazaar από το Χαμόγελο του Παιδιού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18638/19-04-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσόδων του Τμήματος Εσόδων,

15. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων – σκαλωσιάς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6714/6-3-2024 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP