Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 27/3/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024

Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης-Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων-ειδών καθαριότητας-ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων & των νομικών προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και των μονάδων της Α’ Βάθμιας και της Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2023-2024-2025»,συνολικού προϋπολογισμού 790.230,49€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 295/2023 απόφαση Ο.Ε.,

2. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου,

3. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου ( Κλήσεις ΚΟΚ),

4. Περί έγκρισης των όρων πρωταθλήματος ανεξάρτητων ομάδων καλαθοσφαίρησης στα Δημοτικά κλειστά Γυμναστήρια του Δήμου Χαλκιδέων για το χρονικό διάστημα Μάιο έως Ιούλιο 2024,

5. Περί χορήγησης άδειας τομής επί των οδών Γαρδένιας, Υακίνθου και Παραλιακής Ποσειδώνος στο Λευκαντί στη Δ.Ε. Ληλαντίων,

6. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 36767/14-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

7. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44661/14-11-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP