Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 28/2/2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επικάλυψη Αμπολών Οδών Μακεδονίας Κριεζώτου και Αθηνάς»,

2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δροσιάς»

3. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις στη Δ.Ε. Αυλίδας για την βελτίωση της καθημερινότητας»,

4. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8352/Γ.Π.:3524/22-02-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσόδων,

5. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής εταιρίας κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ629/20-11-2023,

6. Περί έγκρισης γνωμοδότησης ενδοδικαστικού συμβιβασμού επί της αγωγής εταιρίας κατά του Δήμου Χαλκιδέων με αριθμ. κατ. ΑΓ630/20-11-2023,

7. Περί παραχώρησης θέσεως στάθμευσης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΦΑ Ευβοίας και των επισκεπτών πλησίον του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας επί της Λεωφόρου Βενιζέλου στη Χαλκίδα,

8. Περί κατάργησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του ΕΚΑΒ,

9. Περί προσωρινής μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τρίτης στη Χαλκίδα,

10. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου στη Χαλκίδα,

11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

15. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

16. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

17. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,

18. Περί έγκρισης αιτήματος για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Καρναβαλιού 2024 στη Δημοτική Κοινότητα Αφρατίου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP