Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/6/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32936/16-6-2023 (ΦΕΚ/Β΄/3932/16-6-2023) ΚΥΑ, γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δ) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
2. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
3. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
4. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον 8ο Ποδηλατικό Γύρο Χαλκίδας 2023 που συνδιοργανώνουν ο Π.Ο. Καρύστου «Άνεμος» και η Ποδηλατική Ένωση Παλαίμαχων Αθλητών.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP