Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6/7/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-6-2022 (ΦΕΚ/Β΄/3004/14-6-2022) ΚΥΑ, γ) την 78η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΔΙΔΑΔ/Φ69/208 /οικ.10284/24-06-2022), δ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και ε) το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Αβάντων και τμήματος της Λ.Χαϊνά και τροποποίηση του σχεδίου πόλεως,
2. Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς της Ενότητας Νέας Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της,
3. Περί χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για πιάτσα ταξί πέντε (5) θέσεων επί της οδού ΄Ηρας, στο σωματείο ταξί Χαλκίδας «Αγ. Χριστόφορος»,
4. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
5. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
6. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
7. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα),
8. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας (από αναβολή).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP