Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3/1/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης δαπανών μισθοδοσίας (βάσει του άρθρου 158 παρ. 1 και του άρθρου 160 Ν.3463/2006).
2. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της δημοπρασίας του έργου: ”Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου” προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP