Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη στις 17/11/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Tρίτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παραλιακού μετώπου ενδιάμεσου τμήματος μεταξύ Μπουρτζίου και Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν θεομηνίας της 08 & 09-08-20».
2. Ορισμός επιτροπής για την ανάθεση της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τίτλου «Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παραλιακού μετώπου ενδιάμεσου τμήματος μεταξύ Μπουρτζίου και Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων,κατόπιν θεομηνίας της 08 & 09-08-20»
3. Έγκριση της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και καθορισμού όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου σύνταξης μελέτης ‘’ Αποκατάσταση Υφισταμένων Υποδομών Κοινοχρήστου Χώρου Παραλιακού Μετώπου Μπουρτζίου Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων κατόπιν Θεομηνίας της 8 & 9/08/2020’’ χωρίς την ύπαρξη πίστωσης στον Π/Υ βάσει της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ ).
4. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: <Επισκευές Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης>, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»
6. Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 68 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4257) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “Βελτιωση – Ανακατασκευη Κυριας Συλλεκτηριας Οδου Αρεθουσης (Κομβος «Δαρινγκ» εως Κομβος «Αγ. Στεφανου») Χαλκιδας”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
7. Αποδοχή των Όρων Πρόσκλησης με Κωδ. 69 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4276) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφ. Στ. Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020 της Πράξης με τίτλο “Βελτιωση Αστικου Περιβαλλοντος – Αναπλαση (αξονα) επι των : Λεωφορου Ελ. Βενιζελου και Οδ. 28ης Οκτωβριου”, της Εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, για Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ της Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
8. Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού για την κατασκευή γηπέδων τένις στην περιοχή της Νέας Αρτάκης της εταιρείας <ΙΡΙΔΑ ΑΕ>.
9. Παροχή εξουσιοδότησης σε νομικούς Συμβούλους του Δήμου (5 υποθέσεις).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP