Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στη 1/2/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Τρίτη 01 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού «Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου» του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», προϋπολογισμού.: 990.000,00 € με αριθ. διακήρυξης 277/20-07-2021 & αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 136085

2. Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 180150 του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιάς αποθήκης του ΟΣΕ στη Χαλκίδα»
3. Περί αποδοχής δωρεάς οχήματος από την εταιρεία SICAP ATE

4. Περί έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου

5. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους (1 υπόθεση).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP