Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/12/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
1. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου: ”ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΣΟΥΒΑΛΑ” ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ”
2. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασία του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Τ.Κ Λουκισίων της πράξης “Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικής οδού Τ.Κ Λουκισίων , Δ.Ε Ανθηδώνος Δήμου Χαλκιδέων” προϋπολογισμού 525.605,12 € ( με ΦΠΑ)
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης, για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Ανταλλακτικών Συντήρησης Παλαιών Κάδων Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 72.874,80 ευρώ με ΦΠΑ έτους 2019 και καθορισμός των όρων διακήρυξης
4. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου.(2 υποθέσεις)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP