Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/4/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17849/26-03-2023 (ΦΕΚ Β΄/1954/26-03-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί έγκρισης πρακτικού IΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 194581 του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Δροσιάς».

2. Περί έγκρισης ορισμού υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση Χ.Ε.Προπληρωμής και απόδοσής του μέχρι 4/07/2023.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP