Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/7/2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων,  θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ»
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΟΥΒΑΛΑ’ ΔΟΚΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ» αρχικού προϋπολογισμού: 472.644,00 € (με ΦΠΑ).
3. Διαβίβαση Διακήρυξης Δημοπράτησης της υπηρεσίας: «Σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Χαλκιδέων»
4. Πρακτικό II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180406 σχετικά με το έργο «Συντήρηση μόνωση δημοτικών κτιρίων»
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων λόγω λάθους χρέωσης καταναλωτή,
6. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών (απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων),
7. Περί άσκησης ανακοπής-αίτηση αναστολής και προσωρινής διαταγής,
8. Περί παροχής εξουσιοδότησης στους νομικούς συμβούλους του Δήμου,

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP