Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/3/2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15102/10-03-2023 (ΦΕΚ Β΄/1429/10-03-2023) ΚΥΑ γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, και δ) το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλκιδέων» με συνολικό προϋπολογισμό 433.895,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

2. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP