Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/1/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων που θα πραγματοποιηθεί (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης), την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,

2. Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

3. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:184856 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πλησίον γραμμών τρένου στο Βαθύ Αυλίδας»,

4. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:184167 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ»,

5. Περί έγκρισης Πρακτικού Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:185489 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση πλατείας πλησίον δημοτικού σχολείου στο Βαθύ Αυλίδας»,

6. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Αντιστήριξη και αποκατάσταση οδών στην τοπική κοινότητα Αγίου Νικολάου γύρωθεν του ποταμού Λήλαντα»

7. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:184126 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ 2021»,

8. Περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:183953 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟY ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»,

9. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ “ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ” ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ»,

10. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,

11. Περί έγκρισης ΤοΣΔΑ Δήμου Χαλκιδέων,

12. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου,

13. Περί έγκρισης διαγραφής ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους του Τμήματος Εσόδων – Τ.Α.Π.»,

14. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 64/2021 Απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «8η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021»,

15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 12/2022 Απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. οικονομικού έτους 2022 και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ)»,

16. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.5/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. που αφορά την Τριμηνιαία Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2021,

17. Περί έγκρισης για διαπίστωση ζημίας, βεβαίωση ύψους και έγκριση αποζημίωσης για ζημιές από τους διαμένοντες στις μονάδες Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών Ριτσώνας, στην Κοινότητα Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων,

18. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 2154/345/20-01-2022 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθορισμού τιμής μίσθωσης ωριαίας αποζημίωσης μηχανημάτων έργου – οχημάτων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ιδιώτες για την εκμίσθωση μηχανημάτων έργου – οχημάτων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,

19. Περί έγκρισης παραίτησης άσκησης ένδικων μέσων κατά των υπ’ αριθμ.154,155,160/2021 διαταγών πληρωμής στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας,

20. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους (2 υποθέσεις),

21. Περί έγκρισης απαλλαγής Νομικού Συμβούλου από υποχρέωση παράστασης σε δίκη,

22. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους (2 υποθέσεις),

23. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους (6 υποθέσεις),

24. Περί έγκρισης απαλλαγής Νομικού Συμβούλου από υποχρέωση κατάθεσης έγγραφων προτάσεων και παράστασης σε δίκη,

25. Περί έγκρισης παροχής εξουσιοδότησης σε νομικούς συμβούλους (1 υπόθεση).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP