Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/10/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ/Α΄/112/14-6-2022) με το οποίο καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23-09-2022 (ΦΕΚ Β΄/4977/23-09-2022) ΚΥΑ και γ) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου και αποδυτηρίων Βασιλικού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΄΄ΘΑΛΕΙΑ΄΄) στις 8 και 9/8/2020».

2. Περί έγκρισης 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου Βασιλικού».

3. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας».

4. Περί καθορισμού μισθώματος κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία πάγκου πώλησης λουκουμάδων με φριτέζα.

5. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου αναφορικά με το Χ.Ε. Προπληρωμής σειράς Δ 10/2022.

6. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 33797/23-09-2022 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 14-07-2022.

7. Περί έγκρισης επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 34288/28-09-2022 Πρακτικού Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κατόπιν συνεδρίασης στις 14-07-2022.

8. Περί παροχής εξουσιοδότησης σε νομικό σύμβουλο.

9. Περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.1431/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

10. Περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.1432/2022 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

11. Περί έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP