Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 24 Μαΐου 2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Σάββατο, 21 Μαΐου 2022

Τακτική συνεδρίαση, μικτή (δια ζώσης – τηλεδιάσκεψη), του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Αμφιθέατρο), σύμφωνα με την υπ.αρ. 643/21 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί «Θεσμικής Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Ρηγίου Καλαβρίας της Ιταλίας».
2. Περί αποδοχής – Β΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
3. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 42/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κανήθου.
4. Περί αποδοχής Δακοκτονίας έτους 2022.
5. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2022-2023.
6. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης -Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2022-2023.
7. Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας και ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
8. Περί έγκρισης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (υπ. αρ. 202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
9. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 151/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
10. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
11. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022, καθώς και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων , επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα (υπ. αρ. 189/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
12. Περί 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2022 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2022 .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
13. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ του Δήμου Χαλκιδέων .
14. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων .
15. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων .
16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων .
17. Περί έγκρισης φακέλου δημόσιας σύμβασης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤH ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας- Αντιδήμαρχος
18. Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Ε.
19. Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20. Περί έγκρισης του Οριστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 51/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21. Περί απομάκρυνσης περιπτέρου στη Νέα Λάμψακο (υπ. αρ. 35/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
22. Περί επέκτασης του κοιμητηρίου Αγίου Παντελεήμονος στο Βασιλικό (υπ. αρ. 36/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 53/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 68/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25. Περί χορήγησης άδειας μεταφοράς λειτουργίας επιχείρησης μονάδας συνεργείου αυτοκινήτων (υπ. αρ. 73/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
26. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για τη διαμόρφωση πλατείας στη συνοικία Η΄ της Χαλκίδας (υπ. αρ. 261/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP