Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2019, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επιπλέον, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 64/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
2. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 65/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας .
3. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 66/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση του γυμναστηρίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου Χαλκίδας .
4. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 71/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση του γυμναστηρίου Γυμνασίου Δροσιάς .
5. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 72/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση του γυμναστηρίου Γυμνασίου Δροσιάς .
6. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 76/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αίθουσας του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας .
7. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 77/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
8. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 78/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση του αμφιθεάτρου του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
9. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 117/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της Σχολικής Μονάδας του 3ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
10. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 118/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της Σχολικής Μονάδας του 6ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
11. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 119/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας .
12. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 87/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 91/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΔΟΑΠΠΕΧ
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
14. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 94/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
15. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 7/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου.
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
16. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Λειτουργίας της Σχολής Χορού και Μπαλέτου
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
17. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον Κανονισμό Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων .
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 14/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
19. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 6/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2023 του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
20. Περί έγκρισης Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας Ελληνικών Πόλεων με την Γεν. Γραμ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ) του ΥΠΕΝ στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030, από και προς τους Πολίτες» και εξουσιοδότησης της Δημάρχου Χαλκιδέων για την Υπογραφή του.
21. Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ. ενός Στελέχους του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο» και του Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. MIS (ΟΠΣ) : 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.
22. Περί έγκρισης εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Χαλκιδέων προς υπογραφή Συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης κυριότητας οχημάτων και εξαρτημάτων .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
23. Περί διακοπής εργασιών των νομικών προσώπων του πρώην Δήμου Αυλίδας α) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΑΦΜ 099396979) ΚΑΙ β) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ (ΑΦΜ 099816929).
24. Περί καθορισμού κωδικών Προϋπολογισμού έτους 2023, ως Δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
25. Περί ορισμού μελών Επιτροπών Παραλαβής με βάση τον Ν. 4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α΄ για το έτος 2023.
26. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (άρθρο 1του Π.Δ. 270/81) .έτους 2023 .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
27. Περί έγκρισης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας της υπάρχουσας σύμβασης: 60/2022, του Δήμου Χαλκιδέων με την ανάδοχη εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων”, που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την: «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού».
28. Περί 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ.
29. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΘΑΛΕΙΑ”) .
30. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
31. Περί έγκρισης 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
32. Περί έγκρισης 3ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου και αποδυτηρίων Βασιλικού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία ΄΄ΘΑΛΕΙΑ΄΄ στις 8 και 9/8/2020» .
33. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
34. Περί 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου :ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ .
35. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.
36. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2021.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
37. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών στην οθωμανική οικία επί της οδού Παίδων στη Χαλκίδα (υπ΄ αρ. 255/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
38. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 258/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
39. Περί έγκρισης αιτήματος για κοπή πεύκου στην οδό Θ. Γεωργιάδη και Δ. Πολιορκητού (υπ΄ αρ. 270/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP