Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Τακτική μικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2019, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
1. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 391/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
2. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
3. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών κοινοχρήστου χώρου παραλιακού μετώπου Λευκαντίου, Δ.Ε. Ληλαντίων, Δήμου Χαλκιδέων, κατόπιν θεομηνίας της 08 & 09-08-20» .
4. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνοδά έργα υποδομών – δικτύων νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» του Δήμου Χαλκιδέων .
5. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου» του Δήμου Χαλκιδέων.
6. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού Τ.Κ. Λουκισίων» του Δήμου Χαλκιδέων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
7. Περί έγκρισης εργασιών διαμόρφωσης της στροφής Τσεκούρα και έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (υπ. αρ. 162/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP