Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Νέα, Συνεδριάσεις / Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12η/8/2021, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 19:30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος – Αντιδήμαρχος
1. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2021-2022
2. Περί ορισμού διαχειριστή σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και λήψη κωδικών για τη χρήση της υπηρεσίας Internet Banking.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής – Αντιδήμαρχος
3. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
4. Περί παράτασης εργασιών του έργου : Κατασκευή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων .
5. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ..
6. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ.Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων
7. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
8. Περί λήψης μέτρων οδικής ασφάλειας σχετικά με τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) (εισήγηση συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας) (υπ. αρ. 98/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).(εξ αναβολής)
9. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Λέλας Καραγιάννη 2 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 78/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
10. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Πανδώρου 3 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 97/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
11. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μιαούλη 10 στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 162/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
12. Περί μετατόπισης περιπτέρου στην πλατεία Κανήθου στη Χαλκίδα (υπ. αρ. 101/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
13. Περί έγκρισης Υψομετρικής μελέτης οδού στο Ο.Τ. 318 του Σχεδίου Πόλης Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 148/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
14. Περί γνωμοδότησης νέων θέσεων υπαίθριου εμπορίου στη Χαλκίδα(υπ. αρ. 148/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμητρα Σακελλαράκη

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP