Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2019, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 5/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση δύο αιθουσών του 2ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας, στον Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Χαλκίδας «Ο Μπαταριάς».
2. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 6/23 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου και του αύλειου χώρου του 2ου ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, στον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. για τη διεξαγωγή αγώνων πανελλήνιας εμβέλειας με την ονομασία «EVIA WODGAMES», το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 και την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
3. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
4. Περί ορισμού μελών Επιτροπών Διαγωνισμών-Αξιολόγησης βάσει του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ./Α΄ 147/08-08-2016) ετήσιας διάρκειας για το έτος 2023.(υπ΄αρ. 29/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
5. Περί αίτησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “TAΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ”».
6. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “TAΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ”».
7. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΡΤΑΚΗ (ΚΥΖΙΚΟΣ)»
8. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
9. Περί ονοματοδοσίας οδών και καθορισμού προτεραιοτήτων στο χώρο του νέου Κοιμητηρίου στο Πέι Δοκού Χαλκίδας (υπ΄ αρ. 12/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
10. Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Σαββάτου (υπ΄ αρ. 17/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
11. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (από αναβολή) (υπ΄ αρ. 26/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (από αναβολή) (υπ΄αρ. 27/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (υπ΄ αρ. 29/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP