Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και τις εγκυκλίους με αρ. 375/Α.Π.39167/02.06.2022 ΚΑΙ 380/Α.Π.39456/15.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί μετονομασίας οδού του Δήμου Χαλκιδέων στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου.
2. Περί παραχώρησης σχολικών χώρων (υπ. αρ. 12/2022 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
3. Περί απόφασης για την έγκριση παραχώρησης της αίθουσας του αμφιθεάτρου του Λυκείου Βασιλικού στο σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός ΄Ομιλος Λεωνίδα Βασιλικού» από 27/6/2022 έως και 29/7/2022 (υπ. αρ. 51/2022 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
4. Περί απόφασης για την έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Λυκείου Βασιλικού στην σχολή χορού της κα Δήμητρας Αγραφιώτη με έδρα το Βασιλικό για παράσταση σύγχρονου και κλασσικού χορού στις ημερομηνίες 1/7/2022, 2/7/2022 και 3/7/2022 (υπ. αρ. 52/2022 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
5. Περί απόφασης για την έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Γυμνασίου Ν. Λαμψάκου στον Αθλητικό Σύλλογο Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου για διεξαγωγή χοροεσπερίδας στις 9 και 10 Ιουλίου 2022 (υπ. αρ. 53/2022 απόφαση Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
6. Περί απόφασης για την έγκριση παραχώρησης του Γυμνασίου Ν. Λαμψάκου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Λαμψάκου για τη διεξαγωγή χοροεσπερίδας στις 19 και 20 Ιουλίου 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
7. Περί ορισμού Υπόλογου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
8. Περί έγκρισης δαπάνης για μεταφορά και ταφή νεογνού πρόσφυγα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
9. Περί έγκρισης εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση παλαιών σηματοδοτών»
10. Περί έγκρισης εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση και Επισκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων, Κοινόχρηστων Χώρων και Οδών”
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας- Αντιδήμαρχος
11. Περί εκπόνησης της «Μελέτης πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήματα της συνοικίας Η Χαλκίδας».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
12. Περί παραχώρησης θέσης ΑΜΕΑ (υπ. αρ. 95/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
13. Περί έγκρισης Κυκλοφοριακών προτάσεων στην Παραλία Αυλίδας της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 98/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
14. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχημάτων ΤΑΧΙ (υπ. αρ. 99/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
15. Περί απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων (υπ. αρ. 100/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
16. Περί μεταφοράς της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης (υπ΄ αρ.120/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17. Περί άδειας κοπής ατόμου Μουριάς (υπ΄αρ. 134/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
• Η Συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP