Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
1. Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παροχών σε είδος και Μέσων Ατομικής Προστασίας.
2. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών του ΔΙΕΚ Χαλκίδας στο Δήμο Χαλκιδέων.
3. Περί ορισμού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2023 .
4. Περί εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού καταστήματος, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Λ. Βουδούρη στο Ο.Τ. 45 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης.
5. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 28810/Γ.Π.:15511/12-7-23).
6. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 29282/14-7-23) .
7. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 30462/Γ.Π.:16449/21-7-23) .
8. Περί διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ. πρ. 32133/2-8-23) .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
9. Περί έγκρισης εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Η/Μ Δημοτικών και Κοινοχρήστων Εγκαταστάσεων για το έτος 2023.
10. Περί 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνας στον Δήμο Χαλκιδέων έτους 2020(Β΄ φάση).
11. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Κ.Α.Εσόδων:1322.0028)».
12. Περί 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»..
13. Περί 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΑΥΛΙΔΟΣ.
14. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2021
15. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΚ ΒΑΘΕΟΣ».
16. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
17. Περί επανεξέτασης παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 81/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
18. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμέα (υπ΄ αρ. 194/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
19. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ΄ αρ. 204/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
20. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμέα (υπ΄ αρ. 219/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
21. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος Αμέα (υπ΄ αρ. 220/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
22. Περί παραχώρησης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (υπ΄ αρ. 221/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
23. Περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Νέας Αρτάκης (Κ.Ε.Λ.Ν.Α.)» στη Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας (υπ΄ αρ. 223/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
24. Περί κοπής δένδρων στη συμβολή της οδού Κρήτης με ανώνυμη οδό (υπ΄ αρ. 230/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
25. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 56/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία B΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 46/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP