Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, κτήριο ΚΟΤΣΙΚΑ, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα177 και 84 παρ.1 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής παρακάτω θεμάτων:

1. Περί γνωμοδότησης θέσεως στάθμευσης οχήματος [εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπ.-Τμ. Συγκ. αρ. πρ. 6278/13.03.2024].
2. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τρία έτη 2024 και έως 2026, εμβαδού 32,00τ.μ., για την τοποθέτηση καντίνας, στον ΙΟΡΔΑΝΟΥ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή παραλία Ροδιές, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 16602/08-04-2024].
3. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, ιδιοκτησίας BURGER ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ο.Ε., επί της λεωφόρου Βουδούρη 12, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 16900/09-04-2024].
4. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το έτος 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, ιδιοκτησίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου, επί της οδού Φριζή 4, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 17522/12-04-2024].
5. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, το πάρκο ΔΕΛΤΑ, την 26η Απριλίου 2024, από ώρα 18:00 έως 22:30, για την πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης στην Τομεακή Οργάνωση Εύβοιας του ΚΚΕ. [αριθ. πρωτ. 18150/17-04-2024].
6. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πλατεία όπισθεν Δικαστικού Μεγάρου, την 25η Απριλίου 2024, από ώρα 11:00 έως 13:00, για την τοποθέτηση περιπτέρου με σκοπό την διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από το ΚΕΘΕΑ. [αριθ. πρωτ. 17944/16-04-2024].
7. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 45,82τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΣΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ του Αντωνίου, επί της οδού Μπαλαλαίων 4, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 14508/28-03-2024].
8. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 23,20τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, επί της οδού Αβάντων 24, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 14359/27-03-2024].
9. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 30,60τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΧΑΣΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολάου, επί της οδού Τράλλεων 4-6, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 16295/05-04-2024].
10. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 17,44τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΠΡΕΓΚΑ ΡΑΙΜΟΝΤΑ του Λαζέρ, επί της οδού Ερμού 14, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 17459/12-04-2024].
11. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 12,00τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Αντωνίου, επί της οδού Καρύδα 2, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 8238/21-02-2024].

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP