Ξεκίνησε ο Διεθνής Διαγωνισμός για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤY Χαλκίδας

Δράσεις, Νέα / Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018

Από τον Δήμο Χαλκιδέων ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε ο Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, που αφορά στην εκπόνηση μελετών ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 851.000€.
Ο διεθνής διαγωνισμός είναι δημοσιευμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), τηρώντας πιστά τους κανόνες δημοσιότητας και διεξαγωγής διαγωνισμών, περί δημοσίων συμβάσεων, που προβλέπονται στο Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο, αποσκοπώντας στη διασφάλιση ενός υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού, μεταξύ των οικονομικών φορέων.
Σημειώνεται ότι η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας ¨Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας, χαρακτηρισμένο ως έργο Α΄χρηματοδοτικής προτεραιότητας στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.
Στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Χαλκίδας, θα οδηγείται πέραν των σύμμεικτων απορριμμάτων και των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ποσότητα ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα δε υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη ΜΕΑ, θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ.
Είναι βέβαιο ότι το συγκεκριμένο έργο, το οποίο δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τους δημότες, θα προάγει τη Δημόσια Υγεία και θα συμβάλλει στην περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην επίτευξη των στόχων που θέτει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Στερεάς Ελλάδας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP