ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης πρόσληψης ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικoύ Λειτουργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια της πράξης.

Θέσεις Εργασίας, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP