Αποφάσεις

Περί έγκρισης απολογισμού Εστίας Γνώσης Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΒΨ9 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς (πρώην Δήμου Ανθηδόνος) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΦΜ9 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού Σταθμού Ν. Αρτάκης (πρώην Δήμου Ν. Αρτάκης) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Τ2Ι 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού Σταθμού Βασιλικού (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-3ΔΕ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΘΘ4 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΧΥΠ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΔΜΛ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-4ΘΔ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Μύτικα (πρώην Δήμου Ληλαντίων) οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Ζ18 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Δ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΑΟΔ 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-Α04 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-95Ι 01/11/2011

Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων οικ. έτους 2010

ΑΔΑ: 45Β3ΩΗΑ-ΩΦΓ 01/11/2011

«Περί ορισμού Ορκωτών λογιστών κατόπιν δημοσίευσης του ΦΕΚ των Δημοτικών Επιχειρήσεων»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-ΘΒΓ 25/10/2011

«Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)»

ΑΔΑ: 45ΟΗΩΗΑ-8Υ2 25/10/2011
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP