Χωρίς κατηγορία

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση Κ.Χ στη Ν.Αρτάκη μετά την θεομηνία ‘’Θάλεια ‘’»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/12/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP