Χωρίς κατηγορία

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/12/2021
Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/8/20
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP