Προκηρύξεις

ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 7 εργατών Κοιμητηρίου 8μηνης διάρκειας
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP