Προμήθειες

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Χαλκιδέων (Δ.Ε. Ανθηδόνας, Δ.Ε. Αυλίδας, Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, Δ.Ε. Χαλκίδας)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”
Συνοπτικός Διαγωνισμός για μίσθωση χημικών WC για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, των δομών φιλοξενίας καθώς και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το διάστημα 2020-2021
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP