Προμήθειες

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, Άνω των Ορίων για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στον Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων για το έτος 2023»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP