Προμήθειες

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης» για τα έτη 2020-2021 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, προϋπολογισμού 34.687,76 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων, για την «Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.554.600,00 € ευρώ με Φ.Π.Α
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων με αυτεπιστασία Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020”
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP