Προμήθειες

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων
Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός για την  προμήθεια υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία του Δήμου Χαλκιδέων
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων - ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού
Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων
Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP