Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”
Συνοπτικός Διαγωνισμός για μίσθωση χημικών WC για την Λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, των δομών φιλοξενίας καθώς και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων για το διάστημα 2020-2021
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)
Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων και των Νομικών προσώπων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP