Θέσεις Εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  δίμηνης (2) διάρκειας
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου 8μηνης (8) διάρκειας
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 4/2020 για εργάτες Κοιμητηρίου
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP