Υπηρεσίες

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την «Μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων στον Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων για το έτος 2023»
Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP