Υπηρεσίες

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018
Διαγωνισμός για την εκποίηση παλαιών κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων κλπ
Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για διαφημιστικά πλαίσια
Mίσθωση μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων
Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ - PARACTION»
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP