Υπηρεσίες

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Μίσθωση Μηχανημάτων της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας για το τμήμα Ε του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού 178/2020 Α.Ο.Ε. που απέβη άγονο προϋπολογισμού 34.980,40 Ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2020»
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Εκτέλεση Υπηρεσιών για την Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ για το έτος 2020 – 2021»
Ανοιχτός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση είκοσι πέντε (25) κοινοχρήστων δημοτικών χώρων για τέσσερα (4) έτη για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης
Συνοπτικός διαγωνισμός για την Περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση μηχανημάτων
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP