Διαδικασίες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα.
 • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις των πολιτών που αφορούν το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2221081595 panagiotis.serras@dchalkideon.gr

Τα τέλη Ταφής βεβαιώνονται & εισπράττονται στην Ταμειακή Υπηρεσία με Τραπεζική Επιταγή ή Κάρτα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό θανάτου ή Άδεια ταφής (η οποία εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας).
 • Α.Φ.Μ. & ταυτότητα συγγενή
 • Τέλος Ταφής σε απλό τάφο € 235,00
 • Τέλος Ταφής σε Οικογενειακό Τάφο € 300,00

Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία στο 2221355132-4 για ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με με την διαθεσιμότητα θυρίδων και το τέλος  πληρωμής για την φύλαξη των οστών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Προσκόμιση εγγράφου άδειας μεταφοράς και βεβαίωσης απολύμανσης οστών της αρμόδιας υπηρεσίας που προέρχονται τα οστά.
 • Τέλος: 55,00€

Πρότυπα Αρχεία:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ25132/2016(ΦΕΚ90/τ.Β’/04-04-2016) όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους έχουν ελεύθερη πρόσβαση για εξετάσεις και νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας. Όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής της φαρμακευτικής περίθαλψης, κατά τη συνταγογράφηση γίνεται έλεγχος από το σύστημα ΗΔΙΚΑ της οικονομικής κατάστασης του καθενός και αναλόγως ορίζεται ποσοστό συμμετοχής ή όχι, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται, όπου με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών κάθε περίπτωσης το ποσοστό συμμετοχής μηδενίζεται…

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΒΛΑΣΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2221352420 anna.maria.vlassi@dchalkideon.gr

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης) υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β')
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται παράρτημα II της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β')

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος  υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εκδοθεί προγενέστερα άδεια εκτέλεσης του έργου

Νομικό πλαίσιο:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β')
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται παράρτημα II της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β')

Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η εγγραφή του σημείου υδροληψίας ως ενεργού στο ΕΜΣΥ.

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος  υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Η αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 2. Η με αριθμ. πρωτ. 100089/23-01-2015 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων τουΥΠΑΠΕΝ
 3. Η  αριθμ. ΚΥΑ 101123/17-06-2015 (ΦΕΚ 1435/10-06-2016 τεύχος Β)
 4. Το άρθρο 4 της αριθμ.ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69/22-01-2016 τεύχος Β’)
 5. Το  με αριθμ. πρωτ.  435/18-09-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β')
 • Απόδειξη πληρωμής προστίμου αν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη (έχει υποβληθεί μετά την 30-09-2015)
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παράρτημα III της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β') κατά περίπτωση για τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP