Διαδικασίες

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων απευθύνονται με αίτησή τους στην Υπηρεσία μας για τη χορήγηση της άδειας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 1157 04-04-2017 τεύχος Β.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2221350000 leonidas.marinos@dchalkideon.gr

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκίδας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
 • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτιοκινήτου
 • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκίδας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Το Νο 3, 4, 5, 6 να κατατεθεί μαζί με την αίτηση τρεις φορές.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • 1. ΑΙΤΗΣΗ (ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ).
 • 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.
 • 3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ).
 • 4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ή ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.
 • 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ.
 • 6. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΦΜ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΟΠΟΥ Ο ΑΦΜ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ).

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για την αλλαγή ιδιοκτητών μετά από την σύνταξη συμβολαίων ώστε να αλλαχτούν και οι ιδιοκτήτες στα αρχεία του ΤΑΠ και να γίνονται οι όποιες χρεώσεις στους νέους ιδιοκτήτες και όχι στους παλιούς.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Την παρούσα αίτηση την καταθέτουν οι νέοι ιδιοκτήτες ή οι προηγούμενοι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Το συμβόλαιο μεταβίβασης από τον συμβολαιογράφο με στην στρογγυλή σφραγίδα
 • Ταυτότητα

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για αίτημα του πολίτη προς το αρμόδιο τμήμα ΤΑΠ το οποίο δεν εμπίπτει σε

 1. Έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ
 2. Νέας ρευματοδότησης
 3. Αλλαγής ιδιοκτητών / ιδιοκτησιών

Πρότυπα Αρχεία:

Πρότυπα Αρχεία:

Με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ο κάθε δημότης μπορεί να αιτηθεί για διάφορα θέματα που αφορούν το πράσινο όπως:

 • προτάσεις αναβάθμισης υπάρχοντων χώρων πρασίνου
 • αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα άρδευσης
 • περιποίηση χώρου πρασίνου
 • κλάδεμα δένδρων ή θάμνων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
 • φύτευση
 • κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης από κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια
 • καταγγελία για πρόκληση ζημιών και κλοπής σε χώρους πρασίνου κλπ

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται σαφής περιγραφή του αιτήματος με αναφορά της συγκεκριμένης περιοχής (οδός, αριθμός, περιοχή  κλπ)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων
 • Σημείωση : Θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα εγγραφής με γέννηση στο Δήμο μας

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τις μεταβολές
 • Συμβολαιογραφική πράξη ( συμπληρωματικά )

Πρότυπα Αρχεία:

Λόγω γάμου με δημότη/τισσα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση διετούς διαμονής στο Δήμο Χαλκιδέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων.
 • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Χαλκιδέων.

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για την σύνταξη συμβολαίων από τους ιδιοκτήτες είτε από με σχετικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπό τους εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Δικαίωμα για την σχετική έκδοση έχουν οι εντός σχεδίου πόλεως ιδιοκτησίες (οικόπεδα – κτήρια ηλεκτροδοτούμενα ή μη , αποπερατωμένα ή υπό ανέγερση) και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/αγροτεμάχια που έχουν κτήρια ηλεκτροδοτούμενα ή μη , αποπερατωμένα ή υπό ανέγερση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Το ειδοποιητήριο του λογαριασμού ρεύματος μαζί με την απόδειξη πληρωμής αυτού σε περίπτωση που ηλεκτροδοτείτε ή μόνο ένας παλιός λογαριασμός ρεύματος αν ήταν ηλεκτροδοτούμενο και δεν ηλεκτροδοτείτε πλέων
 • Ε9 ιδιοκτήτη ενημερωμένο με τα σωστά Τ.Μ. και να αναγράφεται η παροχή ρεύματος
 • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας

Πρότυπα Αρχεία:

Γίνεται για νέα ρευματοδότηση από τους ιδιοκτήτες είτε από με σχετικό πληρεξούσιο σε εκπρόσωπό τους εντός των ορίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων την σχετική αίτηση την καταθέτουν στα ανάλογα Δημοτικά γραφεία των Ενοτήτων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεωρημένη Άδεια οικοδομής
 • Τον αρ.Παροχής από ΔΕΔΔΗΕ
 • Ε9 ιδιοκτήτη
 • Σε περίπτωση που ηλεκτροδοτείτε κάποιος όροφος ή διαμέρισμα τον αρ.Παροχής αυτού

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο 15€
 • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο 15€
 • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Πρότυπα Αρχεία:

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP