Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Νέα, Προκηρύξεις, Προμήθειες / Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου  Χαλκιδέων και των Νομικών Προσώπων αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάση τιμής ειδικότερα για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας ενώ για τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 1.593.183,24 ευρώ με ΦΠΑ για τα έτη 2019-2020 και καθορισμός των όρων διακήρυξης»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΟΠΠΑΧ_signed

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΟΑΠΠΕΧ_signed

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ_signed

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑ_signed

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΕΕΠ_signed

ΜΕΛΕΤΗ 2019_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΔΑΥΓΕΙΑ_signed

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP