Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/8/2022

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 και από ώρα 14:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα,που αφορά τις απόψεις Επιτροπής Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε κατά της υπ’αρίθμ 378/27-07-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Περί έγκρισης των απόψεων Επιτροπής Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε κατά της υπ’αρίθμ 378/27-07-2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP