Έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18/3/2019

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 18η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: <Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και Αγωγοί Μεταφοράς προς ΕΕΛ>.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP