Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 25η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

1. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη σύναψης δανείου για την χρηματοδότηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς και αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος σύναψης σύμβασης λήψης δανείου.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση υπηρεσιών <για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Χαλκιδέων>, προϋπολογισμού 51.695,00 Ευρώ.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP