Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 3/8/2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 3η του μηνός Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Περί αποδέσμευσης ποσών αναληφθείσων υποχρεώσεων
2. Περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP