Κοινωφελής Εργασία: 184 θέσεις εργασίας, μέσω Ο.Α.Ε.Δ., στον Δήμο Χαλκιδέων

Θέσεις Εργασίας, Νέα, Προκηρύξεις / Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022

Στην πρόσληψη 184 εγγεγραμμένων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. θα προχωρήσει ο Δήμος Χαλκιδέων, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οκτάμηνης διάρκειας.
Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τον ΟΑΕΔ.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP