Προκήρυξη για το έργο: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

Έργα, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
“Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας”
Εκτιμώμενης αξίας 12.096.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), CPV: 45212350-4 / NUTS: EL642
που θα διεξαχθεί σύμφωνα: με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.

σαυ-φαυ_signed

A007_signed

τεχνική έκθεση – τεχνική περιγραφή 1_signed

αναλυτικό τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών_signed

αναλυτικό τιμολόγιο Η-Μ εργασιών

A014_signed (1)

A012_signed (1)

A011_signed (1)

A10.5_signed (1)

A10.4_signed (1)

A009_signed (1)

A008_signed (2)

A006_signed (1)

A003_signed (1)

A002-compressedb_compressed_signed (1)

A001-compressed_signed (1)

Τιμολόγιο Μελέτης Αγοράς Χαλκίδας (24-7-20)_signed

Προϋπολογισμός_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___051120-1

ΕΣΥ Αγορά Χαλκίδας (24-7-20)_signed

αναλυτικές προμετρήσεις Η-Μ εργασιών_signed

espd-request-v2_signed

A015_signed

A013_signed

A010_signed

487-2020-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΑΜ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP