Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 13-02-2018

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 13η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση πρακτικού Νο 2 της δημοπρασίας του έργου ”Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου” προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης – Κατακύρωσης για τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο:“ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” προϋπολογισμού 289.068,80 ευρώ με Φ.Π.Α.
3. Περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017.
4. Περί ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων εφαρμογής σχεδίου πόλεως βάσει δικαστικών αποφάσεων (άρθρο 158 παρ. 1 και άρθρο 160 Ν.3463/2006).

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΑΤΣΑΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP